Bóng đèn compact Rạng Đông tuổi thọ cao hơn 30% so với bóng đèn huỳnh quang compact thông thường, Sản phẩm phù hợp với những vị trí yêu cầu độ bền cao.

Hotline: 0908 53 53 53 - thanhnha@anlacphat.vn

Văn minh hơn - Tiết kiệm hơn

Hỗ trợ trực tuyến